Od 25 maja 2018 r. stosowane będzie unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które ujednolici zasady przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej.

W związku z tym, uprzejmie informujemy:

1. Dane osobowe przekazywane przez klienta przetwarzane są przez Coactum sp. z o.o., ul. Generała Augusta Fieldorfa-Nila 17, 31-209 Kraków, numer NIP: 5130239699, REGON: 360567587, adres poczty elektronicznej: coactumsp@gmail.com, numer telefonu: +48 12 346 19 85, który jest ich administratorem w rozumieniu ustawy z dnia 29.8.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

2. Przesłane dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • realizacji zamówień, rozpatrywania reklamacji, zwrotów oraz innych czynności wskazanych w regulaminie sklepu,

  • realizacji przepisów prawa.

3. Przetwarzanie danych osobowych klienta w celach marketingowych wymaga wyrażenia przez niego odrębnej zgody.

4. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako wymagane, uniemożliwi świadczenie i realizacją usług przez sprzedawcę.

5. Dane osobowe udostępniane będą jedynie niezbędnym podmiotom współpracującym ze sprzedawcą w celu realizacji usług: Poczta Polska, firmy kurierskie, firmy świadczące usługi księgowe itp.

6. W wyjątkowych okolicznościach dane mogą zostać przekazane odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym podmiotom przewidzianych przez przepisy prawa.

7. Przesłane zgody przetwarzanie danych osobowych mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres elektroniczny sprzedawcy: coactumsp@gmail.com

8. Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jego dotyczą, dokonywania ich aktualizacji oraz możliwością zażądania całkowitego ich usunięcia z rejestrów sprzedawcy.

9. Przesłane dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

10. Sprzedawca gwarantuje że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, chroniąc je przed dostępem osób nieupoważnionych, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem oraz nieautoryzowanym przetwarzaniem.